Teknik

1

Se översiktsbild här över anläggningen

2

Här finns en beskrivning hur du installerar ett eget filter till din sjövattenkran.

Gör att du inte sätter igen tex. din vattenspridare så fort

Filter till din egen sjövattenkran – Slottsbrinkens sjövattenföreningSlottsbrinkens sjövattenförening (slottsbrinkenssjovattenforening.se)