Om föreningen

Avsikten med hemsidan är att vara en informationsväg till våra medlemmar i anslutna fastigheter

I menyraden finns en huvudrubrik för de viktigaste områdena, under dessa kan även finnas underrubriker

Aktuellt o drifts-läge
– Driftstatus
– Störningar, avbrott
– Planerade avstängningar, underhåll, säsongstider
– Kalender årsmöte, styrelsemöte

Kontakt
– Styrelseledamöter
– Formulär för att sända in uppdatering av din egen epost adress

Om föreningen
– Beskrivning av föreningen (denna sida)

Årsmöte
– Protokoll från årsmöten

Stadgar

Teknik
Översiktbild av pumphus, pumpar, buffertbassäng, ledningssystem, styrsystem