Om föreningen

Avsikten med hemsidan är att vara en informationsväg till våra medlemmar i anslutna fastigheter

I menyraden finns en huvudrubrik för de viktigaste områdena, under dessa kan även finnas underrubriker.

 • Aktuellt o drifts-läge
  – Driftstatus
  – Störningar, avbrott
  – Planerade avstängningar, underhåll, säsongstider
  – Kalender årsmöte, styrelsemöte
 • Kontakt
  – Styrelseledamöter
  – Formulär för att sända in uppdatering av din egen epost-adress
 • Om föreningen
  – Beskrivning av föreningen (denna sida)
 • Årsmöte
  – Protokoll från årsmöten
 • Stadgar
 • Teknik
  Översiktbild av pumphus, pumpar, buffertbassäng, ledningssystem, styrsystem