Aktuellt o driftsläge

Läckan ÖSLJ är lagad                                           2 jun 2024

Svetsat och klart. Trycket återställt i systemet.

Läckage igen vid ÖSLJ                                      30 maj 2024

Tyvärr har vi en ny läcka nära den vi lagade nyligen. Vi måste göra en planerad stängning av   systemet för att tappa ur vatten inför svetsning för reparationen. System stängs av fredag f.m. 31 maj. Vi räknar med återstart söndag 2 juni.

Läckan ÖSLJ är lagad                                               22 maj 2024

Svetsat och klart. Trycket återställt i systemet. Översvämningsankdammen på gräsmattan är borta!

Läckage vid ÖSLJ                                               18 maj 2024

Läckan har ökat så vi måste stänga systemet. Grävning med maskin är beställd till mån 20 maj. Tömning innan skarvsvetsning kommer ta lite tid. Troligen är vi igång igen tidigast under tis 21 maj i bästa fall.

Säsongsstart 2024

Vi kommer provstarta anläggningen lördag 27 april

Bild på tekniken, se länk:
https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/teknik/

Du behöver kolla så din tomtkran är stängd !

Vid läckage eller andra problem hör av dig.
Direkt kontakt med teknikgruppen
Nizze                                Ulf
0738743317                    0761076413

 

Årsmöte 22 apr 2024 kl 19

Alla medlemmar kallas till årsmöte, Församlingshemmet, Kyrkogatan, Mariefred
– Dagordning enligt stadgar, se https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/stadgar/
– Verksamhetsplan och budget för 2024
– Underhållsläget för vår anläggning, pumpkapacitet idag, m.m.
– Ansvarsfördelning mellan fastighet och föreningen vid ledningsskador
– Intresserad hjälpa till med underhållet/styrelse i olika former?
– Fika blir det
– Om du sålt fastighet och inte redan gett oss namn på ny ägare, meddelas oss
– Kan du inte komma, lämna ändring till Bo Kronqvist Hammarbovägen 10,
647 31 Mariefred eller via epost info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

Uppdaterad agenda och mötesdokument sänds ut via epost senare

 

Säsongsavslut 2023

Vi planerar stänga anläggningen i helgen 28-29 okt 2023.

Öppna din tomtkran efter stängning och låt kvarstående vatten rinna ut under någon vecka. Kranen kan vara öppen över vintern men då behöver du påminna dig själv att stänga innan vårens säsongsstart! Detta minskar risken för frysskador på ledningsnätet. Passa på och byt gärna ev. trasig kranpackning.

Läckan ÖSLJ är lagad                                               24 sep 2023

Det var ytterligare en läcka nära tidigare. Nu är även den svetsad och klar. Systemet är igång igen.

Läckage vid ÖSLJ                                               15 sep 2023

Tidigare läckan har ökat så vi behöver snarast reparera. Det blir nu lite översvämning på gräsmattan. Systemet nedstängt, troligen till minst över helgen.

Renovering av inloppet klart                                  1 sep 2023

Nu finns inloppsventilen åter på plats. Rustbädden är återställd och förankrad med ny cementsockel. Systemet är återstartat nu ikväll.

Pågående renovering av inloppet            30 aug 2023

Just nu håller Sjögrävarn på att renovera inloppet. Det är rustbädden i gästhamnen som behöver förnyas. Här finns bl.a. backventilen och dess sil. Vi har ju haft problem med mycket slam/partiklar i vattnet efter olyckan under vårstarten.

Beräknas ta några dagar där vattnet måste vara avstängt.

Återställt Slottsbrinksvägen                                         17 aug 2023

Nu har vi fått reservdelar och kunnat svetsa ihop en ny 4-vägskorsning på Ryborgsvägen.
Trycket åter i vårt system. Tur i oturen hade vi då det regnat mycket under avbrottstiden!

Läckage Slottsbrinksvägen                                         30 jul 2023

Vi har stängt övre delen av systemet pga ett större läckage i huvudledningen som går till fastigheterna längs med Ryborgsvägen. Läckage i ett T-kors. Återkommer när vi har en åtgärdsplan.

Platsannons                                                                 13 jul 2023

Nizze och Anders behöver flera som är intresserade av att hjälpa till med det tekniska underhållet av sjövattenanläggningen. Vi behöver framför allt hjälp med lagning av läckage när slangar och kopplingar går sönder, driftsättning av pumpar vid större störningar och annat enklare underhåll. Oftast är insatsen inte mer än 2-4 timmar/månad – och ju fler vi är desto snabbare går det. Vi anpassar din insats efter din möjlighet att bidra. Viss ersättning utgår enligt uppdateringsbeslut årligen på föreningsstämman.

Vid intresse, hör av dig till info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

Återställt läckage Slottsbrinksvägen                        8 jul 2023

Reparationen av DY90 huvudledning har nu hållt tätt i över ett dygn. Trycket är återställt igen.

Läckage Slottsbrinksvägen                                         5 jul 2023

Vi har stängt övre delen av systemet pga ett större läckage i huvudledningen en bit upp i västra sidan av Slottsbrinksvägen. Närmare undersökning av felorsak är ännu inte gjord. Vi återkommer när vi har resurser att åtgärda och ge uppskattning när trycket kan återställas. Tur att vi äntligen fått regn innan avbrottet.

Läckage vid ÖSLJ tågstationen Mfd                        5 jul 2023

Ett mindre läckage har återigen uppstått på gräsmattan framför stationen. Vi vet nu, inte när vi har möjlighet att åtgärda. Återkommer, det går att köra systemet tillfälligt då läckan är mindre.

Incident med vårt intagsrör i gästhamnen             3 juli 2023

En olyckshändelse hände samtidigt som vi var på väg att driftsätta i våras. Vår intagledning  en svart tjock plastledning går ut ca 20 m från stranden till en intagsventil. Ventilen ligger på en rustbädd som höjer upp intaget så inte ventilen suger in smuts och dy direkt från sjöbotten.

Händelsen innebar att röret drogs in mot land och troligen åkte av upphöjande bädden. Vid akuta återställningen hamnade troligen inte röret uppe på bädden igen eller så har bäddkonstruktionen gått sönder vid återställning.

Vi har därför i nuläget mer partiklar i sjövattnet än normalt. Du märker det mest på att ditt filter i vattenspridaren sätts igen fortare.

Vi samarbetar nu med hamnledning för att åtgärda till ursprungligt läge. Det är grumligt vatten inne i viken och mer än 2 meter djupt så det är inte lättarbetat.

Styrelsen

Reparerat läckage vid ÖSLJ stationen 13 maj 2023 kl 18

Nu är läckan funnen och även reparerad med en svetsskarv. Läckan var mitt under gräsmattan där vår DY125 mm ledning går. Troligen orsakad av frysskada under vintern. Vår ledning ligger här ca 500 mm under markytan.

Läckage vid ÖSLJ stationen 6 maj 2023

Gäller matarledningen från nedre till övre pumphus. Större läcka så vi har fått stänga systemet. Vi siktar på reparation under veckan 8-14 maj.

Driftsläge för uppstart säsong 2023  (5 maj)

OBS!
Vi håller på att testa tekniska lösningar just nu. Därför har det varit avbrott i vattentrycket då och då. Vi måste ersätta telefontråden som Telia sagt upp mellan nedre och övre pumphus, med någon form av trådlös styrnings-information.

Årsmöte 24 apr 2023 kl 19

Alla medlemmar kallas till årsmöte, Församlingshemmet, Kyrkogatan, Mariefred
– Vi planerar bjuda in gästföreläsare om intressant ämne
– Fika blir det
– Dagordning enligt stadgar, se https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/stadgar/
– Verksamhetsplan och budget för 2023
– Underhållsläget för vår anläggning, pumpkapacitet idag, m.m.
– Ansvarsfördelning mellan fastighet och föreningen vid ledningsskador
– Intresserad hjälpa till med underhållet/styrelse i olika former?
– Om du sålt fastighet och inte redan gett oss namn på ny ägare, meddelas oss
– Kan du inte komma, lämna ändring till Bo Kronqvist Hammarbovägen 10,
647 31 Mariefred eller via epost info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

Agenda och mötesdokument sänds ut via epost senare

 

Säsongsavslut 2022

Vi planerar stänga anläggningen fredag 21 oktober 2022.

Öppna din tomtkran efter stängning och låt den vara öppen över vintern.
Detta minskar risken för frysskador på ledningsnätet. Passa på och byt gärna ev. trasig kranpackning. Påminn dig själv under senvintern att stänga kranen inför säsongstarten.

 

Läckage återställt i matarledningen från nedre pumphuset 7 maj 2022

Nu är spruckna ledningen lagad och svetsad. Trycket återställt.

Större läckage i matarledningen från nedre pumphuset 5 maj 2022

Det är en längsgående spricka i den svarta plastslangen som går över öppna diket vid trafikljuset. Troligen har UV ljuset föråldrat slangen i förtid. Vi återkommer när vi har en prognos på återställning.

Säsongsstart 2022

Vi kommer starta anläggningen lördag 23 april
Välkommen till öppet hus för visning av övre pumphus kl 10-12
Adress Slottsbrinksvägen 7
Bild på tekniken, se länk:
https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/teknik/

Du behöver kolla så din tomtkran är stängd !

Vid läckage eller andra problem hör av dig.
Direkt kontakt med teknikgruppen.

Nizze                      0707630622

Årsmöte 11 apr 2022, kl 19

Alla medlemmar kallas till årsmöte, Biohuset, Nygatan 18
– Kom och lämna synpunkter och ställ frågor om föreningens arbetssätt
– Dagordning enligt stadgar, se https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/stadgar/
–  Verksamhetsplan och budget för 2022
– Underhållsläget för vår anläggning, pumpkapacitet idag, m.m.
– Intresserad hjälpa till med underhållet/styrelse i olika former?
–Om du sålt fastighet och inte redan gett oss namn på ny ägare, meddelas oss
–Kan du inte komma, lämna ändring till Bo Kronqvist Hammarbovägen 10,
647 31 Mariefred eller via epost info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

Säsongsavslut 2021

Vi planerar stänga anläggningen lördag 30 oktober 2021.

Öppna din tomtkran efter stängning och låt den vara öppen över vintern.
Detta minskar risken för frysskador på ledningsnätet. Passa på och byt gärna ev. trasig kranpackning. Påminn dig själv under senvintern att stänga kranen inför säsongstarten.

Uppdatering större läcka i stamledning DY90 vid Slottsbrinksvägen 16  3 okt 2021 kl 13

Läckan reparerad. Det var en original T-skarv i plåt som gett upp. Ny skarv DY90-25 svetsad, helt i plast. Systemtryck återställt.

Större läcka i stamledning DY90 vid Slottsbrinksvägen 16  26 sep 2021 kl 16

Systemet nödtvunget avstängt. Reparationstid osäker i nuläget.

Uppdatering för den större läckan i stamledning DY90 vid Skogsborgsvägen – Violavägen  2 sep 2021 kl 10

Läckan är nu lagad med svetsad skarv. Trycket återställt i systemet.

Uppdatering för den större läckan i stamledning DY90 vid Skogsborgsvägen – Violavägen  30 aug 2021 kl 18

Läckan är lokaliserad och framgrävd. Det är en original metallskarv som rostat sönder. Systemet håller på att tömmas på ledningsvatten. Torrt läge krävs vid svetsning av ny ersättningsskarv i plast.  Reparationstid ännu osäker i nuläget.

Större läcka i stamledning DY90 vid Skogsborgsvägen – Violavägen  16 aug 2021 kl 09

Systemet nödtvunget avstängt. Reparationstid osäker i nuläget.

Filter till din egen sjövattenkran 23 juli 2021

Se länken till beskrivningssida här:

Filter till din egen sjövattenkran – Slottsbrinkens sjövattenföreningSlottsbrinkens sjövattenförening (slottsbrinkenssjovattenforening.se)

Uppdatering läcka under lekplatsen vid gästhamnen 30 jun 2021

Systemet åter i normal drift

Läckan reparerad med ny svetsskarv. Besvärligt ställe då maskiner inte får plats. Marken är också vattensjuk vilket försvårar svetsning som måste ske absolut torrt.

Uppdatering läcka under lekplatsen vid gästhamnen 23 jun 2021

Vi har troligen lokaliserat ledningsläckan till kant av lekplatsen. Vi kommer gräva för hand under helgen. Ingen definitiv tidsprognos ännu men det finns viss förutsättning att kunna återställa inom helgen.

 

Läcka under lekplatsen vid gästhamnen 21 jun 2021

Vår matarledning mellan pumphusen läcker. Vi har fått stänga av vattnet tills reparation kan göras. Ingen tidsprognos ännu.

 

Systemet reparerat och i drift igen 13 maj 2021

Den större läckan på stamledningen Slottsbrinksvägen är svetsad o fixad.

Läckage matarledning Slottsbrinksvägen 7 maj 2021

Läckan har förvärrats så vi måste stänga av trycket tills vi hinner reparera. Just nu har vi inte resurser så detta kommer att ta flera dagar innan fixat igen. Falkebovägen o Stallarholmsvägen har fortfarande trycket på.

Systemet är i drift igen 28 apr 2021

Helgens reparationer av de 2 större skadorna på matarledningen längs Stallarholmsvägen är klara.
Vi har ett mindre läckage i distributionsledningen vid Slottsbrinksvägen 30. När detta undersökts närmare i närtid kan det bli en avstängning för reparation.

Större läckage i matarledningen 21 apr 2021

I samband med säsongsuppstarten finns 2 st större brott på matarledningen mellan nedre och övre pumphus. Flera reservdelar behövs.
Orsaken är de grävningar som skett i slänten Stadsparken längs Stallarholmsvägen
Systemet är avstängt. Vi återkommer när vi vet bättre om reparationstid.

Årsmöte 2021 per capsulam

Medlemsbrev är på väg ut om hur vi genomför detta. Sänds < 9 apr via epost och vid ingen epost till brevlåda.

 

Säsongsavslut 2020

Vi planerar stänga anläggningen fredag 23 oktober 2020.

Öppna din tomtkran efter stängning och låt den vara öppen över vintern.
Detta minskar risken för frysskador på ledningsnätet.

Styrelsen tackar för säsongen. Det har varit en del reparationer av läckande rör och skarvar som det brukar. Det har åskat mindre än normalt så vi har sluppit driftavbrott pga åskan. En torr sommar som denna har inneburit god nytta av sjövattnet för våra trädgårdar. Vår nya pump sen förra säsongen har skött sig utmärkt.

Systemet återställt efter T-skarv läckage Skönstavägen 11 okt 2020 kl 1500

Nu håller vi tummarna att den förnyade reparationen med nya delar håller tätt.

Läckage i en T-skarv Skönstavägen 6 okt 2020 kl 09

Det blev inte långvarigt. Det läcker vid tidigare reparationsstället igen.
Nya reservdelar är nu beställda, leverans i veckan. Vi har dock inte resurser
att återställa förrän under helgen 10-11 okt.
Systemet avstängt tills dess.

Systemet återställt efter T-skarv läckage Skönstavägen 4 okt 2020 kl 1800

Det gick snabbare än vi trodde. Nu är trycket på igen.

Läckage i en T-skarv Skönstavägen 4 okt 2020 kl 11

Tyvärr har tidigare åtgärdade läckan i t-skarven återigen börjat läcka.
Systemet avstängt för förnyad reparation.

Systemet återställt efter utbyte o svetsning av 90 graders skarv i huvudledningen mellan pumphusen 3 sep kl 20

Med levererade reservdelar och installation är trycket åter OK.

Läckage i huvudledning mellan pumphusen 1 sep 2020 kl 18

Systemet beräknas vara avstängt för reparation till sent torsdag 3 sep. Det är DY125 ledningen som läcker i skarv vid trafikljusen. Delar behöver införskaffas.
Vi uppdaterar här efterhand vi vet säkrare besked.

Systemet återställt efter T-skarv läckage Skönstavägen 17 aug 2020 kl 1130

Med levererade reservdelar är udda T-skarven utbytt och svetsad.
Trycket i systemet återställt.

Läckage i en T-skarv Skönstavägen 14 aug 2020 uppdatering kl 16

Reservdelar fanns tyvärr inte i lager hos oss eller våra leverantörer.
Är beställt och utlovad komma tidigt nästa vecka 34.
Det är en lite udda T-skarv som är använd just här.

Läckage i en T-skarv Skönstavägen 14 aug 2020 kl 11

Vi behöver svetsa en ny skarv till stamledningen där. Vattnet avstängt, vi behöver låta vattnet i systemet rinna ut då svetsning kräver helt torr skarv.
Vi är beroende av reservdelar så vi är inte säkra på när vi kan komma igång igen.

Systemet återställt efter läckage Skönstavägen 26 jul 2020 kl 20

Ny skarv är svetsad, trycket återställt i systemet.

Läckage i en T-skarv Skönstavägen 26 juli 2020

Vi behöver svetsa en ny skarv. Vattnet avstängt, vi behöver låta vattnet i systemet rinna
ut då svetsning kräver helt torr skarv.
Beräknar släppa på trycket igen under morgondagen 27 juli 2020.

Systemet återställt efter läckage reparation 28 jun 2020 kl 21

Det var en äldre skarv i aluminium som gett upp med ett större hål. Besvärlig reparation då vår huvudledning här ligger under andra infrastruktur objekt på centrala Gripsholmsvägen. Utbyte till modernare svetsskarv gjord av vår underhållsgrupp.

Större läckage på huvudledningen mellan pumphusen
26 juni 2020, kl 2100

Pumparna avstängda, då läckaget rinner ut på gatan vid grillkiosken.
Vi återkommer här när vi har prognos på reparationstiden för detta.

Säsongstart 2020 uppdatering 15 april

Vi har fått igång nedre pumphuset vid gästhamnen. Telia har nu också reparerat vår teleledning mellan nedre o övre pumphus. Vi kommer därför prova starta upp trycket redan tors 16 apr. Finner vi fler problem kan det bli fördröjt till fre 17 april. Vi hoppas du kollat att din tomtkran är stängd.

Upptäcker du läckage meddelas oss genast, tack.
Du hittar mobilnummer under sidan Kontakt.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

 

Säsongstart 2020

Vi planerar starta upp fredag 17 april. Kontrollera så din tomtkran är avstängd innan dess. Vi informerar löpande här på hemsidan om hur det fortlöper.
Upptäcker du läckage meddelas oss genast, tack. Du hittar mobilnummer under sidan Kontakt.

Inställt årsmöte för 2020

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi ska skydda oss och andra från smittspridning av Corona-viruset, vilket gör att styrelsen beslutat att vårt planerade årsmöte 21 april 2020 ställs in. Att detta strider mot föreningens stadgar är vi medvetna om. Folkhälsomyndigheten tillsammans med regeringens beslut, bl.a. att vi inte bör träffa andra människor i grupp, står över alla stadgar. Många av våra medlemmar tillhör riskgrupp 70+. Detta meddelande har även sänts via epost.
Då årsmötet 2020 nu ställs in, innebär det att styrelse, revisorer och valberedning, som valdes på årsmötet 2019, kvarstår oförändrade fram till årsmötet 2021 och att årsavgiften blir oförändrad för 2020. Årsavgift för 2020 sänds för betalning via separat epost alternativt till postlådan om vi ännu inte fått din epost adress ( 23 st av 142 ).
Kolla att din sjövattenkran är nu stängd inför uppstarten i mitten på april !

Vi gjorde ett minus-resultat på – 74086 kr för 2019.
Verksamhets- förvaltnings- revisor- berättelser finns på länken här:
https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/verksamhet-forvaltning-revisor-berattelse-for-2019/

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Årsmöte tisdag 21 april 2020, kl 19

Du kallas till årsmöte, Biohuset, Nygatan 18
– Kom och lämna synpunkter och ställ frågor om föreningens arbetssätt
– Dagordning enligt stadgar, se https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/stadgar/
–  Verksamhetsplan och budget för 2020
– Fortsättning 2020 projektet med förbättrad ledningskarta på resp. fastighetstomt
– Underhållsläget för vår anläggning, pumpkapacitet idag, m.m.
– Intresserad hjälpa till med underhållet/styrelse i olika former,
–en ideell förening behöver ditt stöd, hör gärna av dig, se kontakt hemsidan
–Tänk på hur välbehövligt sjövattnet var senaste säsongerna.
–Om du sålt fastighet, ge oss ny ägare, gärna med epost, för aktuell medlemsförteckning.
–Kan du inte komma, lämna till Bo Kronqvist Hammarbovägen 10, 647 31 Mariefred,
–epost info@slottsbrinkenssjovattenforening.se

Preliminär verksamhetsberättelse se länk nedan:
https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/preliminar-verksamhetsberattelse-2019-slottsbrinkens-sjovattenforening/

 

Säsongsavslut 2019

Vi planerar stänga anläggningen lördagen 19 okt 2019.

Öppna din tomtkran efter stängning och låt den vara öppen över vintern.

Detta minskar risken för frysskador på ledningsnätet.

Styrelsen tackar för säsongen som varit ganska normal för vatten och elförbrukningen.

Den nyinstallerade pumpen har troligen gjort att vi använder mindre elström.

Vi har haft en stabil drift med få avbrott och ledningsskador. Vårt medlemsskap i Ledningskollen har fungerat bra.

 

Bildgalleri

[smartslider3 slider=2]

 

Nya pumpen (á 60 tkr ) är installerad mån 20 maj 2019

Normalt tryck är återställt.

Kortare avbrott planeras sön 19 maj 2019

Den nya pumpen har anlänt och skall installeras under söndagen.

Bara om det blir oväntade långvariga problem uppdaterar vi denna sidan.

Status märker du om du provvattnar.

 

Systemet åter igång 1 maj 2019 kl 14

Det var fel på pumpens mjukstartselektronik.

Då vi fortfarande kör med 1 pump och därmed lägre tryck kunde

vi flytta elektroniken till kvarvarande pump.

Vi uppdaterar här när vi vet leveranstid för ersättningspump och återgång till normalt tryck.

 

Systemet driftstoppat 1 maj 2019 kl 10

Så här i säsongsstarten är det som förväntat lite driftstörningar.

Vi har reparerat flera läckage på tomtledningar och kranar.

Dock det allvarligare är situationen för de 2 pumparna i övre pumphuset.

Den nya ersättningspumpen visade sig ha för låg kapacitet, ny kraftigare beställd men har leveranstid.

Vi har därför kört med lägre tryck nu i starten. Den icke utbytta originalpumpen har fått jobba och har nu börjat strejka. Originalpumparna är från systemets start på 1970-talet.

Speciellt fjolårets torra sommar gjorde att de fick gå för fullt långa perioder.

Vi håller denna sida uppdaterad med status framöver.

Säsongsstart 2019

Vi har ersatt en utsliten pump och kommer provköra den nya idag, 21 april under e.m.

Vi kör bara en kortare stund med tryck i ledningen.

Vi planerar sedan att köra igång säsongen under nästkommande helg 27-28 april.

V.v. kolla att dina tomtkranar är stängda !

Rapportera läckage, etc. till oss

Hälsar 

Styrelsen

Årsmöte 2019

– Du kallas till årsmöte tis 9 april 2019, kl 19, Biohuset

– Dagordning enligt stadgar

– Verksamhetsplan och budget för 2019

– Fortsättning 2019 projektet med förbättrad ledningskarta på resp. fastighetstomt

– Underhållsläget för vår anläggning, pumpkapacitet idag, m.m.

– Intresserad hjälpa till med underhållet/styrelse i olika former,
en ideell förening behöver ditt stöd, hör gärna av dig, se kontakt hemsidan

  Tänk på hur välbehövligt sjövattnet var senaste varma, torra sommaren.

– Preliminär verksamhetsberättelse för 2018 finns på denna länk

https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/verksamhetsberattelsen-preliminar-version-9-mar-2019/

Om du sålt fastighet, v.v. ge oss ny ägare, gärna med epost, så vi har en aktuell medlemsförteckning. Kan du inte komma, lämna till Bo Kronqvist Hammarbovägen 10, 647 31 Mariefred

Styrelsen

 

2018

Säsongsavstängning 20 oktober 2018

Vid stor frostrisk kan det göras tidigare
Styrelsen vill passa på att informera våra medlemmar om några saker inom föreningen

Elförbrukningen
Den torra och varma sommaren har medfört rekord i elförbrukningen till pumparna.
Vi har alla insett vilken tillgång vårt sjövatten är !
Tillgång till prisvärt vatten när dyrare kommunala vattnet har haft bevattningsförbud !

Epost
Vi har i nuläget fått in 80 tal adresser. Vi saknar ca 50 även om vi inte kan räkna med att alla har epost. Kolla gärna med dina grannar och påverka dem att registrera sin epost på denna sida
https://slottsbrinkenssjovattenforening.se/kontakt/
Det spar tid för styrelsen om vi kan undvika utskrift av papper och springa runt med

Tomtkranar
Vi håller på i långsam takt rita in varje tomtkran och dess kopplingspunkt till huvudledningen.
Hjälper oss i akuta läckage lägen samt få fram en behövlig mer exakt ledningskarta.

Fixa en tomtavstängning
Speciellt om det finns flera tomtkranar är det mycket bra om du har en ventil monterad nära din anslutning till huvudledningen. Då undviker vi att behöva stänga hela systemet för alla vid läckage på en enskild tomt.

Öppen/stängd kran under vintern
Öppna kranen efter vi stängt för vintern, då underlättar du att ledningarna töms så vi undviker frostskador på ledningen. Glöm förstås inte att stänga igen under vintern så det inte sprutar när vi kör igång på våren.

Uppdatering 13 oktober 2018 kl 1700

Läckan i en T-skarv på huvudledningen mellan Borgargärdesvägen och Skönstavägen är nu åtgärdad. Systemet återstartat. Planeras vara igång till säsongsavslutningen 20 oktober 2018.

Uppdatering 8 oktober 2018 kl 2100

Läckage på matarledningen Slottsbrinksvägen vid stoppljusen.
Systemet avstängt nu. Vi hoppas få maskingrävning under torsdag 11 oktober för att
närmare lokalisera läckan och åtgärda. Plan är att ha det fixat i kommande helg.

Uppdatering 17 sep 2018  kl 20:30

Läcka under gräsplanen utanför ÖSLJ järnvägsstationen är nu åtgärdad.
Systemet åter igång sedan vi fått hem reservdelar.

Uppdatering 9 sep 2018  kl 17:00

Läcka under gräsplanen utanför ÖSLJ järnvägsstationen. Systemet avstängt. Vi återkommer när vi har en åtgärdsplan/tider.

Uppdatering 8 aug 2018  kl 12:00

Systemet återstartades 7 aug f.m. efter åskstörningar i samarbetet mellan nedre o övre pumphus.
Under kvällen fick delar av systemet stängas igen p.g.a. läcka på Villabergsvägen.
Läckan reparerad 8 aug f.m. och systemet nu i normal drift igen.

Uppdatering 30 juli kl 1200

Systemet återstartat efter åskstörningar.

Status 29 juli 2018, kl 1830

Åskan har påverkat signal-kommunikationen mellan nedre och övre pumphusen.
Vi skall försöka åtgärda måndag 30 juli förmiddag.

Uppdatering 13 juni 2018

Nu är sjövattnet igång igen

Vi har lagat 2 olika läckage på huvudledningen från pumphuset i gästhamnen.
Vi behövde invänta klartecken att gräva då det är mycket annan infrastruktur att ta hänsyn till, där vi behövde gräva.

Nu håller vi tummarna att vi hittat alla defekter efter vintern.

Styrelsen

Uppdatering 10 juni 2018

Som förväntat blir det några skador efter vintern. Vi har nu 2 ledningsskador utmed Gripsholmsvägen. Vi gjorde en anmälan till Ledningskollen 4 juni, då området där har fullt med annan infrastruktur som måste beaktas innan man gräver. Detta tar sin hanteringstid från berörda parter.

Nu har tyvärr de 2 skadorna ungefär 40 meter från varandra ökat så vi måste stänga pumparna innan det blir översvämning.

Vi återkommer så fort vi har grepp om reparationsläget.

Styrelsen

Uppdatering 30 maj 2018

Sjövattnet är igång, äntligen !

Efter en omfattande ledningssökning och nyläggning av ca 50 meter huvudledning vid Hammarängen, Stadparken. Tidigare dragning är under de nya husgrunderna och blev sönderpålade tidigt i våras när vi inte hade något tryck i ledningen.

Det har varit en hel del arbete med entreprenör, kommun, byggherre för att få ordning på vår ledning igen. I akuta läget är därför temporärt en ledning lagd delvis ovan jord.

Normalt brukar det vara lite småskador här och var på ledningssystemet efter vintern. Vi hoppas dock kunna hålla igång systemet utan större reparationsavbrott.

Tack för ert tålamod. Det har ju varit till råga på allt extremt varmt och torrt samtidigt.

Styrelsen

se vår kontaktsida

PS
Vi når i dagsläget drygt 70 medlemmar med detta epost brev. De återstående 70 medlemmarna har ännu inte meddelat sin epost till oss. Kolla med din granne och påverka om hen inte lämnat epost adress, tack.

 

Uppdatering 22 maj 2018

Ledningsskadan vid nybyggnationerna Hammarängen, Stadsparken.
Arbetet att reparera totalavbrottet på huvudledningen förbi nybyggnationerna i Stadsparken är igång. Planen är att temporärt lägga en ny ledning delvis ovanmark förbi avbrottet. Det rör sig om en sträcka på ca 40 m. En entreprenör är igång och kommer idag bl.a. gräva ned den del som måste gå under infartsvägen till området. Sedan återstår att hitta lämplig anslutningspunkt i östra änden på nya ledningen. Ingen säker prognos är angiven, beror på om man stöter på annan infrastruktur som man måste hantera med försiktighet.

Styrelsen
se vår kontaktsida

Uppdatering 13 maj 2018

Ledningsskadan vid nybyggnationerna Hammarängen, Stadsparken

Styrelsen har haft möten, kontakter med byggaren Derome AB, kommunens Teknik & Servicekontor samt vår gräv-entrepénör, för att lösa ansvarsfrågan och få till en åtgärdsplan för vår förstörda huvudledning från nedre till övre pumphus. Vi vet att vi måste dra om ledningen minst 25-50 meter då den trasiga delen nu ligger under nylagda husgrunder. Då detta kan vara större kostnader för detta måste vi ha klarhet i ärendet. Vi är ju en ideell förening med begränsade resurser. Vi hoppas under vecka 20 landa någon överenskommelse. Prognos för när vi har igång systemet är osäker ännu. Det blir dock inte inom de närmaste 2 veckorna.

Styrelsen

30 apr 2018
Vi har blivit försenade i uppstarten för säsong 2018. Vi har tyvärr funnit en större skada på huvudledningen från nedre pumphus i gästhamnen till övre pumphus. Skadan är vid nybyggnationerna i Stadsparken, Kärnbogatan. Troligen grävskada efter vi stängt för säsong 2017.

Årsmöte 2018 hölls,  tisdag 17 april kl. 19, Biohuset.
Protokoll är under justering och läggs sedan ut på denna hemsida.
Distribueras även till de som gett oss sin epost adress.
Du som inte ännu gjort detta gå till ”kontakt” sidan och fixa, tack.

Avgiften för 2018 distribueras via utdelning i postlåda.

Datum för styrelsemöten
Vi planerar nästa möte till tis 18 sep 2018.

Har du frågor, synpunkter tala med någon i styrelsen eller sänd mail. Se sidan ”Kontakt”.

Styrelsemötesprotokoll är tillgängliga på särskild styrelsesida för ledamöter.

  • 26 jun 2018
  • 8 maj 2018
  • 14 feb 2018
  • 1 nov 2017
  • 1 jun 2017
  • 23 feb 2017
  • 1 juni 2016

Drift-start 2018
Normalt sker det kring 1 maj om vi inte upptäcker extra problem efter vintern.
Tänk på att stänga av din tomtkran innan och kolla kranen, ev. byt tätningskäglan, så det inte droppar hela sommaren.

Rapportera läckage, skador till oss, se kontaktsidan.