Styrelsemöte 23 feb 2017

Protokoll

Högtorp

Närvarande:

Terry Wyatt                                  ordförande

Klas Olofsson                               kassör

Bo Kronqvist                                sekreterare

Nils Lindberg                                ledamot, underhållsgruppen

Anders Forslund                         ledamot, underhållsgruppen

Kjell Nordling                               ledamot

 

Frånvarande:

# Beskrivning Ansvarig Status
1 Läget återstående punkter från protokoll 8 nov 2016
1.1 Mer verktyg behövs, en önskelista skrivs. Dock krävs viss återhållsamhet pga kostnadsnivån vi hade under 2016 som medfört låg kassanivå i år. u-grupp ej klar
1.2 En el-förlängningssladd är saknad, ännu inte hittad. Ny får införskaffas u-grupp ej klar
1.3 Vi behöver en översiktlig ”5 års plan” över troliga underhållsinsatser, typ reparation, ersättning av pumpar, ny hydroforstank. Dvs en skattning över rimligt u-grupp ej klar
1.4 Skall skapa en artikellista över mest vanliga reservdelarna u-grupp ej klar
1.5 Hittar inte en avtappningskran vid golfbanan u-grupp ej klar
1.6 Nedre pumphus skall få en vägghyllaKonsoll behöver ordnas först u-grupp ej klar
2 Punkter att fastställa inför årsmötet
2.1 Beslut om datum, plats och tid för mötet–          25 april 2017, kl 19

–          Biohuset, bokas av Terry

ordf. ej klar
2.2 VerksamhetsberättelseFörslag skrivs av sekr. Sekr. ej klar
2.3 ÅrsresultatetFörvaltningsberättelsen är klar för överlämning till revisor

Resultatet är förlust med 43926 kr

Vi  saknar ännu 2 st förväntade fakturor, SUAB, Strgns kommun vilket gör att förlusten kunde vara ännu större. Kassör stämmer av med Göran Svensson,  Strgns kommun.

 

Fakturering gick enligt ritning till Optocorp AB gick för flertal  ledningsskador i samband med deras grävningar för fibernätet Svensk Infrastruktur.

 

Budget 2017

För att få noll balans behöver vi höja standard avgiften till 700 kr

kassör ej klar
2.4 Kallelse till årsmöteFörslag till årets text skrivs av sekr. och stäms av med ordf. Sekr. skriver ut dessa, i 150 exemplar.

Skall delas ut minst 14 dagar innan möte

Utdelning fördelas mellan oss

sekr. ej klar
2.5 Punkter att ta upp på årsmötet–          Alla sedvanliga enligt stadgarna

–          Extra : förändringar av stadgar

–          Extra: Uppdatering av ersättningsformer o belopp till aktiv funktionär

ordf. ej klar
2.6 ValberedningJobbar enligt principen att om funktionär inte sagt ifrån så gäller omval. Hitinntills har ingen sagt något

Däremot bör vi göra omvalen så att mandattiderna fördelas så hälften väljs vid ett tillfälle, inte alla samtidigt.

Vi kanske också skall utöka styrelsen men någon ”teknisk, pensionär”

ordf. ej klar
3 Övriga frågor
3.1 Var finns elmätarna till övre resp. nedre pumphusFrågar SEVAB kassör ej klar
3.2 Fortsatt utredning av de 5 tappställena på KungsladugårdenNy kontakt med efterträdaren Jörgen Malm till Gunna Swedin, Fastighetsverket.

Skall betraktas som flera tappställen eller enbart 1 st / fastighet

2 av 5 fungerar, bl.a den vid tvättplattan för golfklubben

Vi behöver lokalisera rördragningen mellan tappkranarna

Klas ej klar
3.3 Dörren övre pumphuset går att stänga om man tänker på att vrida med nyckeln klar
3.4 Demonstration av rörsökningssond (plastic cable finder). Skall uttestas under våren Bosse ej klar
3.5 Demonstration av hemsida för Ulfhälls samfällighet för sjövattenVi fortsätter själva att få fram en egen hemsida

–          Informationssidor, start o stopp, avgifter

–          Kontakt info, epostlista ”alla” medlemmar

–          Egen domän önskvärt

–          Info om avtal, entrepenadkontakter

–          Protokoll, styr o årsmöte

–          Stadgar

–          Lednings-kartor

Bosse ej klar
3.6 Ledningskarta–          Vi har fått en utmärkt baskarta ”Primärkartan” från kommunen över vårt område. Den innehåller uppdaterade fastighetsgränser

–          Ledningsnätet är inritat på kartan så långt vi vet idag

–          Avstämning behövs på fler postioner

–          AutoCAD är hitinntills använt, dvs inte OCAD från Lennart Karlsson, Mfd Kartcenter

–           Vi behöver nu göra georefering med en nyare AutoCAD version

Bosse

Nizze

ej klar
3.7 Pump #2 i övre pumphusMisstänkt glappkontakt i eltillförseln. Metab kallas in för felsökning Nizze ej klar

 

Justeras

 

——————————————-                     ———————————————–

Sekreterare                                                                                    Ordförande

Bo Kronqvist                                                                                  Terry Wyatt

 

 

Närvarande:

Terry Wyatt                                  ordförande

Klas Olofsson                               kassör

Bo Kronqvist                                sekreterare

Nils Lindberg                                ledamot, underhållsgruppen

Anders Forslund                         ledamot, underhållsgruppen

Kjell Nordling                               ledamot

 

Frånvarande:

# Beskrivning Ansvarig Status
1 Läget återstående punkter från protokoll 8 nov 2016
1.1 Mer verktyg behövs, en önskelista skrivs. Dock krävs viss återhållsamhet pga kostnadsnivån vi hade under 2016 som medfört låg kassanivå i år. u-grupp ej klar
1.2 En el-förlängningssladd är saknad, ännu inte hittad. Ny får införskaffas u-grupp ej klar
1.3 Vi behöver en översiktlig ”5 års plan” över troliga underhållsinsatser, typ reparation, ersättning av pumpar, ny hydroforstank. Dvs en skattning över rimligt u-grupp ej klar
1.4 Skall skapa en artikellista över mest vanliga reservdelarna u-grupp ej klar
1.5 Hittar inte en avtappningskran vid golfbanan u-grupp ej klar
1.6 Nedre pumphus skall få en vägghyllaKonsoll behöver ordnas först u-grupp ej klar
2 Punkter att fastställa inför årsmötet
2.1 Beslut om datum, plats och tid för mötet–          25 april 2017, kl 19

–          Biohuset, bokas av Terry

ordf. ej klar
2.2 VerksamhetsberättelseFörslag skrivs av sekr. Sekr. ej klar
2.3 ÅrsresultatetFörvaltningsberättelsen är klar för överlämning till revisor

Resultatet är förlust med 43926 kr

Vi  saknar ännu 2 st förväntade fakturor, SUAB, Strgns kommun vilket gör att förlusten kunde vara ännu större. Kassör stämmer av med Göran Svensson,  Strgns kommun.

 

Fakturering gick enligt ritning till Optocorp AB gick för flertal  ledningsskador i samband med deras grävningar för fibernätet Svensk Infrastruktur.

 

Budget 2017

För att få noll balans behöver vi höja standard avgiften till 700 kr

kassör ej klar
2.4 Kallelse till årsmöteFörslag till årets text skrivs av sekr. och stäms av med ordf. Sekr. skriver ut dessa, i 150 exemplar.

Skall delas ut minst 14 dagar innan möte

Utdelning fördelas mellan oss

sekr. ej klar
2.5 Punkter att ta upp på årsmötet–          Alla sedvanliga enligt stadgarna

–          Extra : förändringar av stadgar

–          Extra: Uppdatering av ersättningsformer o belopp till aktiv funktionär

ordf. ej klar
2.6 ValberedningJobbar enligt principen att om funktionär inte sagt ifrån så gäller omval. Hitinntills har ingen sagt något

Däremot bör vi göra omvalen så att mandattiderna fördelas så hälften väljs vid ett tillfälle, inte alla samtidigt.

Vi kanske också skall utöka styrelsen men någon ”teknisk, pensionär”

ordf. ej klar
3 Övriga frågor
3.1 Var finns elmätarna till övre resp. nedre pumphusFrågar SEVAB kassör ej klar
3.2 Fortsatt utredning av de 5 tappställena på KungsladugårdenNy kontakt med efterträdaren Jörgen Malm till Gunna Swedin, Fastighetsverket.

Skall betraktas som flera tappställen eller enbart 1 st / fastighet

2 av 5 fungerar, bl.a den vid tvättplattan för golfklubben

Vi behöver lokalisera rördragningen mellan tappkranarna

Klas ej klar
3.3 Dörren övre pumphuset går att stänga om man tänker på att vrida med nyckeln klar
3.4 Demonstration av rörsökningssond (plastic cable finder). Skall uttestas under våren Bosse ej klar
3.5 Demonstration av hemsida för Ulfhälls samfällighet för sjövattenVi fortsätter själva att få fram en egen hemsida

–          Informationssidor, start o stopp, avgifter

–          Kontakt info, epostlista ”alla” medlemmar

–          Egen domän önskvärt

–          Info om avtal, entrepenadkontakter

–          Protokoll, styr o årsmöte

–          Stadgar

–          Lednings-kartor

Bosse ej klar
3.6 Ledningskarta–          Vi har fått en utmärkt baskarta ”Primärkartan” från kommunen över vårt område. Den innehåller uppdaterade fastighetsgränser

–          Ledningsnätet är inritat på kartan så långt vi vet idag

–          Avstämning behövs på fler postioner

–          AutoCAD är hitinntills använt, dvs inte OCAD från Lennart Karlsson, Mfd Kartcenter

–           Vi behöver nu göra georefering med en nyare AutoCAD version

Bosse

Nizze

ej klar
3.7 Pump #2 i övre pumphusMisstänkt glappkontakt i eltillförseln. Metab kallas in för felsökning Nizze ej klar

 

Justeras

 

——————————————-                     ———————————————–

Sekreterare                                                                                    Ordförande

Bo Kronqvist                                                                                  Terry Wyatt