Aktuellt o driftsläge

Säsongsavslut 2019

Vi planerar stänga anläggningen lördagen 19 okt 2019.

Öppna din tomtkran efter stängning och låt den vara öppen över vintern.

Detta minskar risken för frysskador på ledningsnätet.

Styrelsen tackar för säsongen som varit ganska normal för vatten och elförbrukningen.

Den nyinstallerade pumpen har troligen gjort att vi använder mindre elström.

Vi har haft en stabil drift med få avbrott och ledningsskador. Vårt medlemsskap i Ledningskollen har fungerat bra.

Bildgalleri

previous arrow
next arrow
Slider

Nya pumpen (á 60 tkr ) är installerad mån 20 maj 2019

Normalt tryck är återställt.

Kortare avbrott planeras sön 19 maj 2019

Den nya pumpen har anlänt och skall installeras under söndagen.

Bara om det blir oväntade långvariga problem uppdaterar vi denna sidan.

Status märker du om du provvattnar.

Systemet åter igång 1 maj 2019 kl 14

Det var fel på pumpens mjukstartselektronik.

Då vi fortfarande kör med 1 pump och därmed lägre tryck kunde

vi flytta elektroniken till kvarvarande pump.

Vi uppdaterar här när vi vet leveranstid för ersättningspump och återgång till normalt tryck.

Systemet driftstoppat 1 maj 2019 kl 10

Så här i säsongsstarten är det som förväntat lite driftstörningar.

Vi har reparerat flera läckage på tomtledningar och kranar.

Dock det allvarligare är situationen för de 2 pumparna i övre pumphuset.

Den nya ersättningspumpen visade sig ha för låg kapacitet, ny kraftigare beställd men har leveranstid.

Vi har därför kört med lägre tryck nu i starten. Den icke utbytta originalpumpen har fått jobba och har nu börjat strejka. Originalpumparna är från systemets start på 1970-talet.

Speciellt fjolårets torra sommar gjorde att de fick gå för fullt långa perioder.

Vi håller denna sida uppdaterad med status framöver.

Säsongsstart 2019

Vi har ersatt en utsliten pump och kommer provköra den nya idag, 21 april under e.m.

Vi kör bara en kortare stund med tryck i ledningen.

Vi planerar sedan att köra igång säsongen under nästkommande helg 27-28 april.

V.v. kolla att dina tomtkranar är stängda !

Rapportera läckage, etc. till oss

Hälsar 

Styrelsen

Årsmöte 2019

– Du kallas till årsmöte tis 9 april 2019, kl 19, Biohuset

– Dagordning enligt stadgar

– Verksamhetsplan och budget för 2019

– Fortsättning 2019 projektet med förbättrad ledningskarta på resp. fastighetstomt

– Underhållsläget för vår anläggning, pumpkapacitet idag, m.m.

– Intresserad hjälpa till med underhållet/styrelse i olika former,
en ideell förening behöver ditt stöd, hör gärna av dig, se kontakt hemsidan

  Tänk på hur välbehövligt sjövattnet var senaste varma, torra sommaren.

– Preliminär verksamhetsberättelse för 2018 finns på denna länk

http://slottsbrinkenssjovattenforening.se/verksamhetsberattelsen-preliminar-version-9-mar-2019/

Om du sålt fastighet, v.v. ge oss ny ägare, gärna med epost, så vi har en aktuell medlemsförteckning. Kan du inte komma, lämna till Bo Kronqvist Hammarbovägen 10, 647 31 Mariefred

Styrelsen

2018

Säsongsavstängning 20 oktober 2018

Vid stor frostrisk kan det göras tidigare
Styrelsen vill passa på att informera våra medlemmar om några saker inom föreningen

Elförbrukningen
Den torra och varma sommaren har medfört rekord i elförbrukningen till pumparna.
Vi har alla insett vilken tillgång vårt sjövatten är !
Tillgång till prisvärt vatten när dyrare kommunala vattnet har haft bevattningsförbud !

Epost
Vi har i nuläget fått in 80 tal adresser. Vi saknar ca 50 även om vi inte kan räkna med att alla har epost. Kolla gärna med dina grannar och påverka dem att registrera sin epost på denna sida
http://slottsbrinkenssjovattenforening.se/kontakt/
Det spar tid för styrelsen om vi kan undvika utskrift av papper och springa runt med

Tomtkranar
Vi håller på i långsam takt rita in varje tomtkran och dess kopplingspunkt till huvudledningen.
Hjälper oss i akuta läckage lägen samt få fram en behövlig mer exakt ledningskarta.

Fixa en tomtavstängning
Speciellt om det finns flera tomtkranar är det mycket bra om du har en ventil monterad nära din anslutning till huvudledningen. Då undviker vi att behöva stänga hela systemet för alla vid läckage på en enskild tomt.

Öppen/stängd kran under vintern
Öppna kranen efter vi stängt för vintern, då underlättar du att ledningarna töms så vi undviker frostskador på ledningen. Glöm förstås inte att stänga igen under vintern så det inte sprutar när vi kör igång på våren.

Uppdatering 13 oktober 2018 kl 1700

Läckan i en T-skarv på huvudledningen mellan Borgargärdesvägen och Skönstavägen är nu åtgärdad. Systemet återstartat. Planeras vara igång till säsongsavslutningen 20 oktober 2018.

Uppdatering 8 oktober 2018 kl 2100

Läckage på matarledningen Slottsbrinksvägen vid stoppljusen.
Systemet avstängt nu. Vi hoppas få maskingrävning under torsdag 11 oktober för att
närmare lokalisera läckan och åtgärda. Plan är att ha det fixat i kommande helg.

Uppdatering 17 sep 2018  kl 20:30

Läcka under gräsplanen utanför ÖSLJ järnvägsstationen är nu åtgärdad.
Systemet åter igång sedan vi fått hem reservdelar.

Uppdatering 9 sep 2018  kl 17:00

Läcka under gräsplanen utanför ÖSLJ järnvägsstationen. Systemet avstängt. Vi återkommer när vi har en åtgärdsplan/tider.

Uppdatering 8 aug 2018  kl 12:00

Systemet återstartades 7 aug f.m. efter åskstörningar i samarbetet mellan nedre o övre pumphus.
Under kvällen fick delar av systemet stängas igen p.g.a. läcka på Villabergsvägen.
Läckan reparerad 8 aug f.m. och systemet nu i normal drift igen.

Uppdatering 30 juli kl 1200

Systemet återstartat efter åskstörningar.

Status 29 juli 2018, kl 1830

Åskan har påverkat signal-kommunikationen mellan nedre och övre pumphusen.
Vi skall försöka åtgärda måndag 30 juli förmiddag.

Uppdatering 13 juni 2018

Nu är sjövattnet igång igen

Vi har lagat 2 olika läckage på huvudledningen från pumphuset i gästhamnen.
Vi behövde invänta klartecken att gräva då det är mycket annan infrastruktur att ta hänsyn till, där vi behövde gräva.

Nu håller vi tummarna att vi hittat alla defekter efter vintern.

Styrelsen

Uppdatering 10 juni 2018

Som förväntat blir det några skador efter vintern. Vi har nu 2 ledningsskador utmed Gripsholmsvägen. Vi gjorde en anmälan till Ledningskollen 4 juni, då området där har fullt med annan infrastruktur som måste beaktas innan man gräver. Detta tar sin hanteringstid från berörda parter.

Nu har tyvärr de 2 skadorna ungefär 40 meter från varandra ökat så vi måste stänga pumparna innan det blir översvämning.

Vi återkommer så fort vi har grepp om reparationsläget.

Styrelsen

Uppdatering 30 maj 2018

Sjövattnet är igång, äntligen !

Efter en omfattande ledningssökning och nyläggning av ca 50 meter huvudledning vid Hammarängen, Stadparken. Tidigare dragning är under de nya husgrunderna och blev sönderpålade tidigt i våras när vi inte hade något tryck i ledningen.

Det har varit en hel del arbete med entreprenör, kommun, byggherre för att få ordning på vår ledning igen. I akuta läget är därför temporärt en ledning lagd delvis ovan jord.

Normalt brukar det vara lite småskador här och var på ledningssystemet efter vintern. Vi hoppas dock kunna hålla igång systemet utan större reparationsavbrott.

Tack för ert tålamod. Det har ju varit till råga på allt extremt varmt och torrt samtidigt.

Styrelsen

se vår kontaktsida

PS
Vi når i dagsläget drygt 70 medlemmar med detta epost brev. De återstående 70 medlemmarna har ännu inte meddelat sin epost till oss. Kolla med din granne och påverka om hen inte lämnat epost adress, tack.

Uppdatering 22 maj 2018

Ledningsskadan vid nybyggnationerna Hammarängen, Stadsparken.
Arbetet att reparera totalavbrottet på huvudledningen förbi nybyggnationerna i Stadsparken är igång. Planen är att temporärt lägga en ny ledning delvis ovanmark förbi avbrottet. Det rör sig om en sträcka på ca 40 m. En entreprenör är igång och kommer idag bl.a. gräva ned den del som måste gå under infartsvägen till området. Sedan återstår att hitta lämplig anslutningspunkt i östra änden på nya ledningen. Ingen säker prognos är angiven, beror på om man stöter på annan infrastruktur som man måste hantera med försiktighet.

Styrelsen
se vår kontaktsida

Uppdatering 13 maj 2018

Ledningsskadan vid nybyggnationerna Hammarängen, Stadsparken

Styrelsen har haft möten, kontakter med byggaren Derome AB, kommunens Teknik & Servicekontor samt vår gräv-entrepénör, för att lösa ansvarsfrågan och få till en åtgärdsplan för vår förstörda huvudledning från nedre till övre pumphus. Vi vet att vi måste dra om ledningen minst 25-50 meter då den trasiga delen nu ligger under nylagda husgrunder. Då detta kan vara större kostnader för detta måste vi ha klarhet i ärendet. Vi är ju en ideell förening med begränsade resurser. Vi hoppas under vecka 20 landa någon överenskommelse. Prognos för när vi har igång systemet är osäker ännu. Det blir dock inte inom de närmaste 2 veckorna.

Styrelsen

30 apr 2018
Vi har blivit försenade i uppstarten för säsong 2018. Vi har tyvärr funnit en större skada på huvudledningen från nedre pumphus i gästhamnen till övre pumphus. Skadan är vid nybyggnationerna i Stadsparken, Kärnbogatan. Troligen grävskada efter vi stängt för säsong 2017.

Årsmöte 2018 hölls,  tisdag 17 april kl. 19, Biohuset.
Protokoll är under justering och läggs sedan ut på denna hemsida.
Distribueras även till de som gett oss sin epost adress.
Du som inte ännu gjort detta gå till ”kontakt” sidan och fixa, tack.

Avgiften för 2018 distribueras via utdelning i postlåda.

Datum för styrelsemöten
Vi planerar nästa möte till tis 18 sep 2018.

Har du frågor, synpunkter tala med någon i styrelsen eller sänd mail. Se sidan ”Kontakt”.

Styrelsemötesprotokoll är tillgängliga på särskild styrelsesida för ledamöter.

  • 26 jun 2018
  • 8 maj 2018
  • 14 feb 2018
  • 1 nov 2017
  • 1 jun 2017
  • 23 feb 2017
  • 1 juni 2016

Drift-start 2018
Normalt sker det kring 1 maj om vi inte upptäcker extra problem efter vintern.
Tänk på att stänga av din tomtkran innan och kolla kranen, ev. byt tätningskäglan, så det inte droppar hela sommaren.

Rapportera läckage, skador till oss, se kontaktsidan.